Przezierność karkowa

Przezierność karkowa

Przezierność karkowa, a w zasadzie przezierność fałdu karkowego (NT - Nuchal Translucenty) to jeden z parametrów oceniany podczas wykonywania badań prenatalnych. Parametr ten jest odczytywany podczas badania USG płodu.

Lekarz przeprowadzający badania prenatalne podczas badania USG wykonuje pomiar obrzęku tkanki podskórnej w okolicy karkowej dziecka i oblicza odległość pomiędzy tkanką podskórną, a skórą dziecka na wysokości karku.

Dlaczego wykonuje się badanie przezierności karkowej ?

Badanie przezierności karkowej wykonuje się, aby wykluczyć z dużą dokładnością ryzyko wystąpienia u dziecka wad rozwojowych w zaburzeniach chromosomowych takich jak wady serca oraz wady o podłożu genetycznym jak zespół Downa, Edwardsa, Patau.

Przebieg badania przezierności karkowej NT ?

Badania przezierności karkowej jest całkowicie nieinwazyjnym badaniem prenatalnym wykonywanym za pomocą USG, dlatego jest zalecane wszystkim przyszłym mamom.

Lekarz wykonujący podczas badania USG wykona zdjęcie płodu na ekranie monitora i specjalnymi funkcja aparatu USG dokona pomiaru przezierności karkowej.

Warunkiem prawidłowego odczytu przezierności karkowej jest wcześniej odczytana wartość pomiaru ciemieniowo-sedzeniowego płodu, która powinna się mieścić w przedziale 45 do 84mm, co wskazuje na wiek płodu dziecka, a ten powinien znajdować się pomiędzy 11.3 a 11.6 tyg. Badanie przezierności wykonane wcześniej lub też w późniejszym okresie ciąży jest niewiarygodne i jego wyniki nie mogą być brane pod uwagę dlatego tak ważne jest w okresie ciąży, aby wszystkie badania wykonywać w określonych terminach.

Interpretacja wyników przezierności karkowej

Prawidłowy wynik badania przezierności karkowej to taki którego wartość nie przekracza 2,5 mm.

Każda wartość wyniku przezierności karkowej która przekracza 2,5 mm jest traktowana jako wartość nieprawidłowa, co nie oznacza jeszcze że Twoje dziecko jest lub będzie chore na któryś ze wspomnianych zespołów wad genetycznych.

Wynik wskazuje jedynie na podwyższone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych i wskazane jest wykonanie dodatkowych badań prenatalnych dla potwierdzenia tego ryzyka bądź też jego wykluczenia.