3 sposoby, by w spółce z o.o. uniknąć podwójnego opodatkowania!

O ile prowadząc działalność gospodarczą cały zysk firmy wpłacamy na konto właściciela, więc tym pieniądze opodatkowane są tylko raz. W przypadku półki z o.o. najpierw opłacany jest podatek od dochodu, a gdy chcemy wypłacić pieniądze ze spółki znów trzeba odprowadzić podatek.

PODWÓJNE OPODATKOWANIE

Jak uchronić spółkę z o.o. od podwójnego opodatkowania?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do wypłaty zwrot kosztów podróży służbowych. Dotyczy to zarówno pracowników jak i członków zarządu. Każdy przejazd samochodem, diety i noclegi stanowią koszt dla spółki z o.o. Warto więc dokładnie rozliczać wszystkie delegacje.

Spółka musi posiadać zarząd, który będzie reprezentował jej interesy. Można „mianować” prezesa lub członka zarządu poprzez uchwałę powołującą go do pełnienia danej funkcji za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to będzie dla spółki kosztem, a dla członka zarządu zostanie opodatkowane na 18%, (z pomniejszeniem podstawy wymiaru o 111,25 zł jeżeli wynagrodzenie przekracza 200 zł).

Podczas rejestracji spółki  z o.o. trzeba podać jej adres oraz prawo do lokalu. Często rejestrujemy naszą spółkę we własnym mieszkaniu i wtedy najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy najmu ze spółką. Jako formę opodatkowania wybieramy ryczałt, co obciąża nas jedynie podatkiem od przychodu (8,5% do kwoty 100 000 zł, 12,5% powyżej tej kwoty), natomiast dla spółki będzie oznaczało koszt.

WYNAJEM LOKALU DLA SPÓŁKI

Można także wynajmować spółce sprzęt, lokal lub część lokalu. Ważne, aby zachować rozwagę i dostosowywać stawki do aktualnych cen rynkowych.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: