Aport – skutki podatkowe

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, często zastanawiacie się, w jaki sposób wnieść kapitał do swojej spółki. Oczywiście, oprócz gotówki, można wnieść aportem także towary, wyposażenie itp.

Jednak należy się zastanowić, jakie konsekwencje podatkowe będzie miało wniesienie aportu do spółki kapitałowej.

SKUTKI PODATKOWE APORTU

Na gruncie podatku od towarów i usług aport jest opodatkowany podatkiem VAT. W przypadku gdy wnosimy towary, musimy opodatkować aport według stawki obowiązującej dla tych towarów. Oczywiście, dotyczy to podatników podatku VAT wnoszących aport do spółki. Wyjątkiem od tej zasady jest wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdarzenie to bowiem podlega ustawie o VAT, ale jest zwolnione z podatku. W takiej sytuacji zazwyczaj chodzi o niemałe kwoty, należy więc dobrze przygotować dokumentację podatkową, w której wykaże się, że mamy do czynienia rzeczywiście ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a nie jedynie z grupą środków trwałych czy towarów.

PIT a APORT

Podobnie sytuacja wygląda na gruncie podatku dochodowego. Jeśli aport nie dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wnoszący będzie musiał rozpoznać przychód w wysokości nominalnej otrzymanych udziałów za wniesiony aport.

Dla spółki natomiast aport nie będzie stanowił przychodu podatkowego.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: