Czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być kasa?

Często pojawiają się pytania, czy prowadzenie spółki zoo wymusza na nas posiadanie kasy fiskalnej?

Jeżeli chodzi o ustawę o rachunkowości ustala ona następujące obowiązki w zakresie obrotu gotówkowego:
1. Księgi rachunkowe można uznać za prowadzone na bieżąco jeśli (jeden z warunków) wpłaty i wypłaty gotówką ujmowane są w tym samym dniu.
2. Jeśli prowadzimy kasę dla operacji gotówkowych, mamy obowiązek prowadzenia kont ksiąg pomocniczych w tym zakresie.
3. Ostatniego dnia roku obrotowego mamy obowiązek drogą spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację środków w kasie.

OBOWIĄZEK?

Nie ma więc w tym przepisach obowiązku prowadzenia kasy. Zależy to od decyzji kierownika jednostki, którym jest Zarząd. Oczywiście rezygnacja z prowadzenia kasy jest możliwa jeśli z uwagi na skalę operacji gotówkowych nie zaburza to rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej spółki.

KONSEKWENCJE

Spółka nie prowadząca kasy:
1. nie sporządza raportów kasowych;
2. nie inwentaryzuje środków pieniężnych w kasie;
3. nie wyznacza osoby odpowiedzialnej materialnie za stan gotówki w kasie;
4. nie stosuje konta 100 – „Kasa”;
5. operacje gotówkowe ewidencjonuje za pomocą konta „Pozostałe rozrachunki”;
6. nadal ma obowiązek ujęcia operacji gotówkowych w tym samym dniu.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: