Strata podatkowa – rozliczenie

Czasami zdarza się, że niestety rok zakończy się stratą, czyli mieliście więcej kosztów niż przychodów. Zastanawiacie się wtedy, czy te nierozliczone koszty przepadły?

Nie, spokojnie – można je rozliczyć, ale pod pewnymi warunkami.

Strata w księgach i odliczenie

Stratę podatkową można rozliczyć w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych, ale w wysokości nie większej niż 50% rocznie. No i oczywiście musicie uzyskać dochód w kolejnych latach od którego będziecie odliczać tą stratę.

PRZYKŁAD

Przykładowo jeśli za 2014 rok uzyskaliście stratę w wysokości 5000 zł, a w kolejnych latach odpowiednio dochody za 2015 – 2000 zł, za 2016 – 4000, za 2017 – 6000 zł, to możliwe odliczenie starty może wyglądać następująco:

W 2015 r. – 50% z 5000 zł, ale nie więcej niż 2000 zł – możliwe odliczenie więc wyniesie 2000 zł; do rozliczenia w kolejnych latach pozostało 3000 zł straty

W 2016 r – 50% z 5000 zł, ale nie więcej niż 4000 zł- możliwe odliczenie więc wyniesie 2500 zł; do rozliczenia w kolejnych latach pozostało 500 zł straty;

W 2016 r – 50% z 5000 zł, ale nie więcej niż 500 zł(tyle zostało nierozliczonej straty z lat poprzednich)- możliwe odliczenie więc wyniesie 500 zł; do rozliczenia w kolejnych latach pozostało 0 zł straty.

Często pada również pytanie, czy stratę można rozliczyć dopiero w rozliczeniu rocznym. Otóż nie ma przepisu zabraniającego rozliczenia starty przy wyliczeniu zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Musicie jednak brać pod uwagę, że dochód narastająco w trakcie roku może zmieniać się w górę i w dół, a co za tym idzie również granica możliwej do odliczenia straty.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: