Wynagrodzenie prezesa – czy zawsze podlega ZUS?

Osoby zajmujące stanowiska w zarządzie spółek, często zastanawiają się, w jaki sposób zgodnie z prawem otrzymywać wynagrodzenie. Istnieją trzy możliwości „zatrudnienia” i wynagradzania prezesa spółki, a mianowicie:

  1. Zatrudnienie prezesa na umowę o pracę – oczywiście, w takim przypadku kwota wynagrodzenia będzie opodatkowana oraz zostaną naliczone składki ZUS, tak jak od standardowej umowy o pracę, a prezes otrzyma kwotę netto wynagrodzenia. Kwota brutto wynagrodzenia będzie zaś stanowić koszt dla spółki.
  2. Zatrudnienie prezesa na tzw. Kontrakt menadżerski – w takim przypadku najczęściej osoba pełniąca funkcję prezesa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania – i będzie wystawiać fakturę VAT dla spółki. Kwestie podatkowe będą wyglądać więc podobnie jak w przypadku innych faktur kosztowych. Kwestia składek ZUS jednak trochę się komplikuje. Jeśli prezes w ramach działalności uzyskuje przychody wyłącznie z zarządzania spółką – będzie podlegać składkom ZUS jak zleceniobiorca. Jeśli natomiast w ramach działalności uzyskuje on również inne dochody – będzie podlegał składkom z tytułu który powstał pierwszy, o ile zostały zachowane warunki dla zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Zoptymalizuj swoje wynagrodzenie

3. Prezes obejmuje funkcję na zasadzie powołania – czyli prezes pełni swoją funkcję wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki, w którym najczęściej ustalone jest również jego wynagrodzenie za pełninie tej funkcji. W takim przypadku dochody prezesa zostaną zaliczone do dochodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane według zasad ogólnych – czyli skali podatkowej. Nie ma możliwości w takim przypadku opodatkowania dochodu podatkiem liniowym. Wynagrodzenie nie będzie jednak podlegało składkom ZUS.

WAŻNE

Tak przy okazji, nie zapomnijcie, że prezes pracujący za darmo dla spółki nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wartość jego pracy stanowi bowiem przychód dla spółki z nieodpłatnych świadczeń i podlega opodatkowaniu jak pozostałe dochody spółki.

 

 

Napisz - odpowiemy na wszystkie maile

Napisz do nas!

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: